On aika antaa hieman hyvää takaisin


Viime viikkoina kansalaisten keskuudessa, niin lehtien palstoilla kuin sosiaalisessa mediassakin on käyty ajoittain kiivastakin keskustelua vanhustenhoidosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta Suomessa. Lähivuosina seutukuntien välisessä kilpailussa merkittävänä seudun vetovoimaa lisäävä tekijä ovat ehdottomasti toimivat sotepalvelut, tätä tosiasiaa emme voi sivuuttaa. Ensiarvoisen tärkeää on, että terveyspalvelut ovat riittävän läheltä ja helposti saatavilla kaikenikäisille riittävän nopealla aikataululla. Liian pitkät jonot tulee pystyä purkamaan esimerkiksi erikoissairaanhoidossa. Kaikkein tärkeimpänä, meidän jokaisen elämämme aikana tarvitsemat perusterveydenhuollon palveluverkostot tulee olla koko maassamme kattavat ja toimivat. Tässä kokonaisuudessa tärkeimpinä kriteereinä tulee pitää hoidon laatua sekä palveluiden mahdollisimman nopeaa saatavuutta hoidon tarpeen ilmetessä.

Vanheneva väestömme ja vanhustenhoidon tarpeet tulee aidosti tunnistaa ja reagoida lisäämällä resursseja vanhustenhoitoon sekä sen valvontaan kiireellisesti. Viime aikoina esille tulleita laiminlyöntejä on ollut kerrassaan ikävä lukea. Erityisesti suurten ikäluokkiemme siirtyessä vanhustenhoidon piiriin, kasvavat resursointitarpeet räjähdysmäisesti. Tarvitsemme lähivuosina tuhansia uusia hoitoalan osaajia. Lisäkoulutukset alalle tulee aloittaa välittömästi hyödyntäen toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen lisäksi myös laajaa kansalaisopistoverkostoamme, kuten Etelä-Pohjanmaan opistoa Ilmajoella.

Meidän uuden sukupolven edustajien tulee kunnioittaa vanhuksiamme ja arvostaa heidän tekemää työtään maallemme. He ovat luoneet työnteollaan aikanaan perustukset nykyiselle hyvinvointivaltiollemme, jonka hedelmiä me saamme nyt nauttia. Meidän uusien päättäjien on tärkeää muistaa tämä päätöksenteossamme, on aika antaa hieman hyvää takaisin. Minulla on ollut tapana sanoa, että kunta tai kaupunki voi juuri niin hyvin, kuinka sen heikoin asukas voi. Tarvitsemme uusia innovaatioita ja talouskasvua Suomeen, mutta muistetaanhan samalla pitää jatkossakin huolta toisistamme.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi