Lakeuksien ruusuinen tulevaisuus on omissa käsissämme


Lakeuksien maakunnilla menee tällä hetkellä monella sektorilla hyvin. Erityisesti keskuskaupunkimme ovat onnistuneet nostamaan profiiliaan kansainvälisessä kaupunkiseutujen kilpailussa. Seinäjoki nousi valtakunnallisessa kuntarankingissa toistamiseen kärkeen, Vaasan seudun työllisyysaste on maamme korkeinta ja Kokkolassa satamaliikenne on noussut viime vuosina räjähdysmäisesti onnistuneen pitkäjänteisen kehitys-strategian myötä.

Kiitos lukuisten menestyvien yritystemme, alueemme erityisiä vahvuuksia ovat korkea työllisyysaste sekä laadukas ja monipuolinen koulutussektori. Suurin kasvupotentiaali on Vaasalla, Suomen ehkäpä eurooppalaisimmalla kaupungilla. Vaasalla on kaikki edellytykset kohota Pohjoismaiden pääkaupungiksi, keskukseksi, joka voisi olla koko Pohjois-Euroopan lippulaiva ja esikuvakaupunki energia- ja kaupunkistrategiaratkaisuineen.

Tämän tavoitteen eteen tulee tehdä kaksin käsin vielä aiempaakin enemmän töitä. Tässä työmaassa haluan antaa henkilökohtaisen työpanokseni jatkossakin 110-prosenttisesti, kuten tähänkin mennessä.

Merkittävimpänä lakeuksien maakuntien kehityskohteina näen viisi keskeistä tekijää.

Tärkeimpänä tarvitsemme entistä enemmän uutta yritystoimintaa ja investointeja. Tämä luo uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja. Tavoitteen saavutamme vahvalla ja verotuksellisesti kestävällä talouspolitiikalla sekä toimintaympäristön kehittämisellä. Meidän tulee myös aktiivisesti luoda yhteyksiä elinkeinoelämän eri sektoreihin ja tuoda aluettamme tutuksi. Meidän tulee pystyä houkuttelemaan globaalit yritykset maailmalta seudullemme ennemmin, kuin että lähettäisimme osaajamme vain näihin yrityksiin toiselle puolen maailmaa.

Toisena merkittävänä seudun vetovoimaa lisäävä tekijä on myös toimivat Sosiaali- ja terveyspalvelut. Ensiarvoisen tärkeää on, että palvelut ovat läheltä ja helposti saatavilla kaikenikäisille riittävän nopealla aikataululla. Liian pitkät jonot tulee pystyä purkamaan esimerkiksi erikoissairaanhoidossa. Meidän tulee syventää kehitysyhteistyötä sairaanhoitopiirimme osalta etenkin Turun yliopistollisen sairaalan kanssa erityissairaanhoidon osalta. Vanheneva väestömme ja vanhustenhoidon tarpeet tulee aidosti tunnistaa ja reagoida lisäämällä resursseja kiireellisesti. Meidän uuden sukupolven edustajien tulee kunnioittaa vanhuksia ja arvostaa heidän tekemää työtään maallemme. He ovat luoneet vahvalla työnteollaan aikanaan perustukset nykyiselle hyvinvointivaltiollemme.

Kolmantena tärkeänä asiana pidän alueemme asukkaiden viihtyvyyden ja liikuntaharrastusten sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäämisen. Seudut, joissa on mielekästä tekemistä myös vapaa-ajalla menestyvät tulevaisuudessa. Työnteon oheen tulee olla riittävästi mielekkäitä harrastus- ja viihtymismahdollisuuksia, tulevat sukupolvet arvostavat tätä entistä enemmän. Tähän tavoitteeseen pääsemme periksiantamattomalla asenteella puhuen ja viestien valtakunnallisesti seutumme erinomaisuudesta ja mahdollisuuksista. Meidän tulee viestiä muulle Suomelle lakeuden olevan alueena innovatiivinen edelläkävijä, joka tarjoaa runsaasti elinmahdollisuuksia ja mielekkäitä työpaikkoja. Erityisesti seutumme imagon nostaminen valtakunnallisesti tulee nostaa keskiöön tulevina vuosina.

Neljäntenä tärkeänä seudun elinvoimaa lisäävänä tekijänä näen seudun saavutettavuutta lisäävät logistiset yhteydet joka suuntaan, niin merellä, maassa kuin ilmassa. Viedään julkinen liikenne myös lakeuksilla 2020 -luvulle ja digiaikaan. Satsataan erityisesti raideyhteyksiin ja kalustoon, lobataan voimakkaasti myös uusien junayhteyksien avaamista Seinäjoki- Vaasa välille. Uusien raideyhteydeyksien mahdollisuudet myös Suupohjan ja Järviseudun alueille tulee kartoittaa. Kehitetään alueemme vahvaa lentokenttää, Vaasan lentoasemaa ja lisätään yhteistyötä lentoaseman suuntaan kaikkien kolmen maakuntamme sisällä. Raideyhteys Vaasan lentokentän kautta Vaasan satamaan tulee toteuttaa seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Tiestöjen perusparannusohjelma tulee käynnistää välittömästi, meidän tulee varata resursseja myös yksityisteiden kunnossapidon tukemiseen Ruotsin mallin mukaan. Kehitetään tieverkkomme turvallisuutta lisäämällä merkintöjä, valaistusta ja väylien määrää.

Viidentenä meillä tulee olla vahva koulutussektori laajasti eri asteilla. Erityisesti jatkuvaan, koko elämän kestävään oppimiseen on tulevaisuudessa satsattava huomattavasti enemmän, että pysymme maailman kärkimaiden joukossa osaamista mitattaessa. Työelämässä oleville tulisi luoda uusi malli, joka kannustaa työntekijöitä omaehtoiseen jatko- ja uudelleenkouluttautumiseen. Ratkaisu voisi olla jokaiselle työssäkäyvälle kahden vuoden välein jaettava koulutusseteli, jonka työntekijä voi käyttää vapaasti valittaviin opintoihin, esimerkiksi kielten opiskeluun.

Mitä voimme tehdä näiden asioiden eteen? Tarvitsemme eduskuntaan innovatiivisesti ja laajalla näkemyksellä ajattelevia energisia, kovaan työntekoon tottuneita henkilöitä, joilla on laajat valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot. Edustajien tulee uskaltaa aidosti lobata seutumme puolesta. Esimerkiksi Vaasan Gigafactoy- akkutehdashankkeen ja Seinäjoen Ideaparkin kaltaisten suurten projektien ja organisaatioiden sekä elinkeinoelämän edustajien mielenkiintoa tulee herättää aktiivisesti myös jatkossa, ja etenkin seutumme kasvoina toimivien kansanedustajien on edistettävä keskustelua ja luotava siltoja elinkeinoelämään ympäri maailman.

Kaikessa toiminnassa ja uuden luomisessa sekä rakentamisessa tulee edetä kuitenkin luontoa kunnioittaen. Kaikkein tärkeimpänä lähivuosien tavoitteenamme onkin ehdottomasti luoda päättäjien ja virkamiesten toimesta entistä luovemman, innovointiin, yrittäjyyteen, investointeihin ja työntekoon kannustavan ilmapiirin. Tätä työtä on tehtävä laajalla rintamalla ja tavoitteista tulee pitää myös lujasti kiinni. Näillä avaimilla lakeuksien maakunnat menestyvät myös jatkossa.

Tommi Mäki, KOK

kansanedustajaehdokas kaupunginvaltuutettu, Vaasa

hallituksen jäsen, Pohjanmaan Kokoomus


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi