Ilmajoki bio- ja maatalouden tutkimuksen edelläkävijäksi


Ilmajoella voisi olla Suomessa keskeinen asema bio- ja maatalouden ja siihen liittyvän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan osalta, onhan meillä paras osaaminen ja tekijät. Tutkimustyö tuottaa parhaimmillaan uusia innovaatioita, uusia yritysideoita ja työpaikkoja. Esimerkiksi Altian ja A-Rehun tehdasalue on kultamuna, jota kehittämällä ja ympärille uutta yritystoimintaa luomalla saadaan Ilmajoellekin merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä sekä tietenkin elintärkeitä uusia työpaikkoja. A-Rehun ja Altian vuoden 2018 tekemät miljoonainvestoinnit Koskenkorvalle osoittivat, miten upeasti yhtiöt ovat valmiita satsaamaan kuntamme alueelle. Tällaisia investointeja tarvitsemme lisää tulevina vuosina, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, jossa Altiakin osittain toimii tällä hetkellä, näen vahvaa potentiaalia. Kyseisellä kiistatta yhdellä tähdellisimmistä aloista on tulevaisuudessa haasteita ratkottavanaan. Ilmajoella ja maatalousalan tekijöillämme olisikin tässä osaamisen puolesta paljon annettavaa.

Kiertäessäni maailmalla ja Suomessa, nousee usein keskustelunaiheeksi Ilmajoen vahva koulutusosaaminen ja etenkin Etelä-Pohjanmaan opiston tarjonta. Moni nykyisin hyvinkin vaikutusvaltaisessa asemassa oleva on opiskellut kunnassamme. Itsekin useamman kurssin opistolla käyneenä voin vilpittömästi kertoa laadukkaan opetuksen ja kurssivalikoiman löytyvän synnyinpitäjästä. Viimeisin ilouutinen saatiin loppuvuodesta 2018, kun opisto tiedotti aloittavansa syksyllä 2019 poliisialan valmennuskoulutuksen yliopistolinjan. Opistossa toimii jo nykyisellään mm. oikeustieteen ja liikuntatieteen opintolinjat. Nämä omalta osaltaan tukevat poliisialan opintoja.

Muissa Suomen kansanopistoissa ei tietojeni mukaan ole aiemmin tarjottu poliisialan koulutusta. EP:n opisto on siis tässäkin asiassa edelläkävijä. Poliisialan opintojen lisäksi Etelä-Pohjanmaan opisto tiettävästi neuvottelee syksyllä 2019 alkaviksi myös maataloustieteeseen sekä erityisesti yrittäjyyteen painottuvia kauneudenhoitoalan korkeakoululinjoja. On ilo nähdä, miten tällaiset työllistävät ja uutta yrittäjyyttä luovat koulutusalat ovat löytämässä tiensä juuri Ilmajoelle. Nykyisestään tiivistäisin Ilmajoen yhteistyötä entisestään erityisesti Vaasan Yliopiston kanssa. Opisto voisi tarjota Vaasan Yliopiston kanssa yhteistyössä kansainvälisen tason biotalouden koulutuspaikkoja. Yhteistyö olisi luontevaa, sillä Vaasan Yliopistolla on vahva kansainvälinen osaaminen, Ilmajoella parhaat tekijät ja osaajat maatalousalalla.

Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Altian sekä A-Rehun Koskenkorvan tehdastoiminta ovat erinomaisia esimerkkejä kuntamme alueelta löytyvistä tärkeistä toimijoista, joiden merkitys kasvaa enenemissä määrin tulevaisuudessa. Ilokseni olen huomannut myös, miten toinen toistaan upeampia työllistäviä yrityksiä kunnastamme löytyy. Saammekin olla ylpeitä sisukkaasta ja periksiantamattomalla asenteella eteenpäin katsovasta yrittäjäjoukostamme, käytetäänhän paikallisia palveluita ja ostetaan tuotteita jatkossakin Ilmajokisilta yrityksiltä.

Tulevaisuudessa näen Koskenkorvan tehtaiden toimintojen ympärille kehittyvän vahvan bio- ja maatalousalan tutkimuksen olevan suuri mahdollisuus kunnallemme. Bio- ja maatalousalan koulutuksen ja kansainvälisille markkinoille tähtäävän Altian yhteistyössä voisi olla Ilmajoen tulevaisuuden yksi tärkeä menestyksen avain. Meidän tulee pitää ovi avoinna muillekin alalla toimiville yrityksille ja tarvittaessa kaavoittaa toiminnalle lisätilaa. Meidän tulee myös aktiivisesti kertoa kaikista Ilmajoen mahdollisuuksista ja pyrkiä saamaan kuntaamme uusia innokkaita yrittäjiä ja sen myötä työpaikkoja sekä uusia veronmaksajia. Tässä työssä tarvitsemme vahvoja visionäärejä, jotka ymmärtävät ja tietävät kuntamme alueella piilevät mahdollisuudet. Omalta osaltani olen voimakkaasti puhunut oman- ja muiden puolueiden edustajille näistä mahdollisuuksista ja tulen jatkamaan tätä työtä jatkossakin. Rohkeasti puhumalla, eri toimijoita yhdistämällä ja visioimalla luomme uutta. Valitsemalla nämä oikeat kehityssuunnat, Ilmajoella on valoisa tulevaisuus elinvoimaisena kuntana Etelä-Pohjanmaan sydämessä.

(Kuva: www.ilmajoki.fi)

Tommi Mäki, kansanedustajaehdokas

Kokoomus


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi