Kaksoiskaupungilla Euroopan kovimmaksi kasvukeskukseksi


Näin vuoden 2018 lopuksi nostan esille eri foorumeilla jo jonkin aikaa viritetyn ajatuksen pohjalaisesta kaksoiskaupungista Vaasan ja Seinäjoen välillä. Haastaisimme tosissamme kaikilla mittareilla, ei pelkästään kotimaan, vaan myös Euroopan kasvukeskukset. Aihe oli esillä mm. viime kesänä Kyröön käräjillä keskustelutilaisuudessa.

Professori Hannu Katajamäki kirjoittaa Pohjalaisessa aiheesta 14.8.2018 osuvasti:

"Vaasan seutu ja Seinäjoen seutu täydentävät toisiaan. Seinäjoella on vahva elintarviketalouden keskittymä, jossa maaseutu ja kaupunki muodostavat toiminnallisesti luontevan yhteyden. Vaasan seudulla on energia-alan valovoimainen keskittymä, johon maaseutu liittyy luontevasti, koska edellytykset vahvistaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa hajautetun energiantuotannon liiketoimintaa ovat mitä lupaavimmat. Kaksoiskaupunki on tulevaisuuden katsannosta erikoistunut kahteen tähdelliseen: energiaan ja ruokaan. Kaksoiskaupungin erikoistumisaloista ponnistaa kiinnostavia yhteisen tekemisen aihioita, jotka liittyvät esimerkiksi elinkeinopolitiikkaan, korkeakoulupolitiikkaan, liikennejärjestelyihin, maankäytön suunnitteluun sekä palvelujen järjestämiseen."

Tällaisella mallilla keskittyisimme aidosti yhteiseen tekemiseen nokittelun ja kinastelun sijaan. Voittajia olisivat molemmat seudut. Ennakkoluulottomuus, riittävän laaja-alaiset näkemykset, aito kehittämisen halu ja vahva yhteinen tahtotila ovat avainasioita tässä asiassa. Yksi tärkeimmistä yksittäisistä menestyksen mittareista tulevaisuudessa on seudun saavutettavuus maitse, meritse ja ilmateitse. Siinä pohjalaisilla olisi todellinen yhteisen strategian tekemisen paikka. Tuleville sukupolville alueen logistinen saavutettavuus on entistä tärkeämpää ja ne seudut, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa tulevat menettämään eniten. Vahva raideliikenne yhdistettynä meri- ja lentoliikenteeseen ovat avainasemassa tulevaisuuden menestyvien seutujen kilpailussa. Laajalle pohjanmaalle täytyy päästä kulkemaan helposti muualta Suomesta, ja Euroopasta, mutta myös pohjalaisten muualla käyminen pitää tehdä sujuvaksi. Pohjalaisilla on tässäkin asiassa kaikki kortit omissa käsissään.

Seinäjoki maanteiden ja rautateiden risteysalueena, Vaasa huikean menestyvän sataman ja meriliikenteen edelläkävijänä yhdistettynä Suomen parhaaksi valittuun Vaasan lentokenttään. Tällaiset logistiset yhdistelmät tuovat valtaisan edun seudullemme. Miksemme kehittäisi niitä yhdessä ja niiden pohjalta loisimme yhteisen strategian?

Tässä kuviossa en näe suorastaan tabuna pidettyä kaksikielisyyttä ongelmaksi, kunhan siitä ei haluta tehdä ongelmaa esimerkiksi jonkin puolueen toimesta. Olen huomannut, että aiemmin vahvana ruotsinkielisten hallintojen puolustajana tutuksi tulleessa RKP:ssä on osittain sukupolvenvaihdoksenkin myötä enenemissä määrin yhteistyön merkityksen ymmärtäviä päättäjiä. 20 vuotta sitten tällainen ajatus olisi saattanut ollut mahdoton, mutta ei enää.

Toimiessani vuosien ajan työn, politiikan ja vapaaehtoistoiminnan kautta laajalti molempien maakuntien, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla, olen tullut kirkkaaseen käsitykseen siitä että seutujen tulisi lähteä luomaan yhteinen strategia kulttuurissa, teknisellä puolella, sosiaalipuolella ja esimerkiksi koulutuspuolella. Tämä on välttämätöntä, mikäli haluamme aidosti tavoitella kasvua ja pärjätä Suomen kovimpien kasvukeskusten välisessä kilpailussa. Patistankin pohjalaisia päättäjiä yli maakuntarajojen kysymään itseltään: haluammeko otella höyhensarjassa vai raskaassa sarjassa? Minun yhteinen pohjanmaani kuuluu Euroopan mittapuulla ehdottomasti raskaaseen, menestyvien seutujen joukkoon ja omalta osaltani olen valmis työskentelemään voimakkaasti tämän puolesta.

Hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta 2019 kaikille pohjalaisille!


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi