Vaasan keskustan saavutettavuutta parannettava


Viime aikoina on käyty voimakasta keskustelua huolestuneeseen sävyyn Vaasan keskustan elinvoimaisuudesta. Keskityn tässä kirjoituksessa pääasiassa keskustan alueella liikkumisen helpottamiseen eri toimijoiden näkökulmasta.

Kaikessa liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä meidän tulee huomioida sijaintimme. Pohjanmaalla etäisyydet ovat edelleen pitkät ja yksityisautoilu tulee olemaan alueellamme vahva liikkumisen muoto nyt ja tulevaisuudessa. Tämän faktan myötä emme voi kehittää liikennettämme pelkästään julkisen liikenteen varaan. Yksityisautoilua, julkista liikennettä ja kevyttä liikennettä tulee kehittää rinnakkain.

Vaasan keskustassa testattiin vuoden 2017-2018 joulu- tammikuussa lyhyen ajanjakson ajan mallia, jossa pysäköinti oli ilmainen kaikkina arkipäivinä klo 15 jälkeen ja lauantaisin kello 11 jälkeen. Kokeilu oli keskustan kauppiaiden ja autoilijoiden mieleen ja se silminnähden vireytti keskustaa hetkellisesti omalta osaltaan. Kaupungin tulee olla ennen kaikkea toiminnan mahdollistaja ja eri kaupunginosia ja keskuksia tulisi saattaa tasavertaiseksi keskenään. Ehdotankin, että pysäköinti olisi jatkuvasti maksuton kokeilun mukaisesti klo 15 jälkeen. Veloitukseton pysäköinti olisi merkittävä kädenojennus erityisesti keskustan lukuisille pienille palvelu-, kaupan- ja ravintola-alan yrityksille. Maakunnasta ja lähiseudulta saapuvat asiakkaat löytävät entistä paremmin keskustan liikkeisiin. Kustannus ei laskelmieni mukaan olisi mahdoton ja se poikisi taatusti kasvavana kulutuksena ja suorina verotuloina euroja kaupunginkin kassaan.

Kasvavassa kaupungissa myös kevyt liikenne lisääntyy voimakkaasti, oman lisämausteensa tuovat mukanaan lähes kaksikymmentätuhatta opiskelijaa. Olen huomannut, että Vaasan keskustan kevyen liikenteen väylät ovat huonosti merkityt ja esimerkiksi suojatiemerkinnät, sekä erilaiset varoitusmerkit voisivat olla huomattavasti paremmat ja näkyvämmät. Maailma on myös muuttunut. Silmiinpistävä muutos on myös katse puhelimen ruudussa kävelevät eri-ikäiset kaupunkilaiset. Huomiomme liikenteessä kiinnittyy helposti häiriötekijöihin. Esitänkin että lähdemme edistyksellisesti luomaan keskusta-alueelle uudenlaisen merkintäjärjestelmän, jossa opasteet ja varoitusmerkinnät asetetaan paitsi katseen tasalle, myös katuun. Käytetään luovia, valoihin ja erilaisiin ohjaaviin sekä opastaviin symboleihin pohjautuvaa järjestelmää. Pyöräilijöiden kulkemista voimme helpottaa rajaamalla ruuhkaisimmilla alueilla kävelykatuun tai ajoväylille pyöräilijöille omat linjat, myös katukivetyksiä voisi hieman nykyisestä laskea. Rapautuvat pyörätiet tulee saattaa ensitilassa kuntoon.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi