"Vaasasta Pohjoismaiden pääkaupunki"


Katso videolta mietteitäni TÄSTÄ

Vaasassa menee tällä hetkellä monella sektorilla hyvin ja kaupunki on viime vuosina nostanut kiinnostavuuttaan niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Kiitos lukuisten menestyvien yritysten. Kaupungin erityisiä vahvuuksia ovat korkea työllisyysaste sekä laadukas ja monipuolinen koulutussektori. Suomen ehkäpä eurooppalaisimmalla kaupungilla on kaikki edellytykset kohota Pohjoismaiden pääkaupungiksi, keskukseksi, joka voisi olla koko Pohjois-Euroopan lippulaiva ja esikuvakaupunki energia- ja kaupunkistrategiaratkaisuineen. Tämän tavoitteen eteen tulee tehdä kaksin käsin vielä aiempaakin enemmän töitä ja tässä työmaassa haluan antaa henkilökohtaisen työpanokseni 110-prosenttisesti. Merkittävimpänä kaupungin kehityskohteena näen Vaasan asukkaiden viihtyvyyden ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kohottamisen. Kaupungissa, jossa työllisyysaste on korkea ja koulutus on laadukasta, tapahtuu kovin vähän. Omalta osaltani tulenkin tekemään kaikkeni Vaasan nostamiseksi paikalle, johon se kuuluu – Suomen viihtyisimpien kaupunkien joukkoon. Mitä voimme tehdä tämän eteen? Tarvitsemme kaupungin päättäjiin henkilöitä, joilla on laajat valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot ja jotka uskaltavat aidosti lobata kaupunkimme puolesta. Teslan kaltaisten suurten projektien ja organisaatioiden mielenkiintoa tulee herättää aktiivisesti myös jatkossa ja etenkin kaupunkimme kasvoina toimivien päättäjien on edistettävä keskustelua. Vaasan vahvuuksia ovat alueen aito insinööritason osaaminen ja logistiset yhteydet joka suuntaan niin merellä, maassa kuin ilmassa. Lisäksi alueelta löytyy vahva ja laaja alihankkijoiden verkosto erityisesti teollisuuden saralla. Olemassa olevaa elinkeinoelämäämme tulisi saattaa mukaan päätöksentekoon. Merkittävien projektien ja hankintojen valmisteluvaiheessa tulee käyttää asiantuntijoina yrityselämän tuntijoita. Tällöin moni viime vuosina toteutettu julkinen projektikin olisi taatusti ollut toteutunutta kustannustehokkaampi. Nykyisellään Vaasa on vahva ja menestyvä yrityskaupunki, joten miksi emme käyttäisi kustannuksiltaan merkittävissä projekteissa apuna niitä alojensa huippuosaajia, joita kaupungistamme löytyy. Vaasan upea keskusta-alue rakennuksineen on suorastaan kulttuurihistoriallinen, ja sitä kelpaa esitellä kauempaakin saapuville vieraille. Torin ympäristö tarvitsee kuitenkin voimakasta promootiota, jota Visit Vaasa on jo upeasti aloittanut viime vuosien aikana. Keskustan lisäksi merkittävä kehityskohde ovat Vaasan lukuisat upeat rannat. Vaasa tunnetaan vahvana merenrantakaupunkina, ja mielestäni ranta-alueet ansaitsevat kaupungilta paljon enemmän. Kaikessa toiminnassa ja rakentamisessa tulee edetä kuitenkin luontoa kunnioittaen. Satsauksia tulee tehdä ranta-alueiden viihtyvyyteen ja kehittämiseen, ja tämä on helppo aloittaa esimerkiksi kahviloiden ja ravintoloiden lisäämisellä. Alan yrittäjiä löytyy taatusti, kunhan kaupungin päättäjät ja virkamiehet luovat yrittäjyyteen ja työntekoon kannustavan ilmapiirin ja pidämme tavoitteista lujasti kiinni. -------------------------------------------------------------------- TOMMI MÄKI 25-vuotias nuori yrittäjä täynnä energiaa ja visioita. Ehdolla Vaasan kaupunginvaltuustoon Kuva: Esa Siltaloppi

#kaupunki #kehitys #keskusta #rannikko

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi