• LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

    -suunnannäyttäjä-

pohjalaisella sydämellä

KUKA?

Kuka on Tommi Mäki?

 

Uuden sukupolven vahva edustajasi. Avointa ja energistä päätöksentekoa pohjalaisella periksiantamattomuudella, innovatiivisella otteella ja sisukkuudella. 27- vuotias Koskenkorvalla syntynyt vaasalainen sarjayrittäjä toimitusjohtaja, myyntipäällikkö & markkinointipäällikkö.

 

Markkinoinnin ammattilainen ja järjestökentän pioneeri. Vahva vaikuttaja. Pohjalainen sydän sykkii yrittäjähenkeä. Tunnetaan lukuisista projekteista erittäin aikaansaavana tiiminrakentajana.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Tämänhetkiset luottamustehtävät:

- Kaupunginvaltuutettu, Vaasa 2017-2021

- Pohjanmaan Kokoomus hallituksen jäsen 2017-
- Vaasan Yrittäjät hallituksen jäsen 2017-

- Koskenkorvan Urheilijat superpesisjaosto 2017-

- Pohjanmaan liitto, kultuurilautakunta VPJ

- Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Vaasa, VPJ

- Palosaaren Yrityskeskus OY, hallituksen jäsen

Aikaisempia luottamustehtäväviä mm:

- Pohjamaan Kokoomus, varapuheenjohtaja

- Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen
- Seinäjoen Seudun nuorkauppakamarin hallitus

- Nuorisovaltuustojen liiton Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja

TEEMAT & AJATUKSENI

Yritykset ja työllisyys

✪Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja, toimivia kaupunkeja, hyvinvointia tai riittävää sosiaaliturvaa. Kestävä ja yritysmyönteinen talous- ja veropolitiikka luo positiivisen kierteen. Kokonaisveroastettamme tulee alentaa asteittain lähivuosina. Meidän tulee saada investointien määrä kasvuun Vanhan Vaasan läänin alueella. Investoinnit luovat talouskasvua, verotuloja ja työpaikkoja. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja investointien toteuttamisen edellytyksiä on parannettava eri toimenpitein. Myös yritystukijärjestelmä tulee uudistaa.

Työn tekeminen ja työn vastaanottaminen tulee saattaa Suomessa kannattavammaksi. Yritysten maksamasta palkasta tulee jäädä työntekijälle nykyistä enemmän nettona käteen nostamatta yrityksen kustannuksia. Työn sivukuluja ja verotusta tulee madaltaa, lisäten ostovoimaa palkansaajille. Sosiaaliturvauudistus on välttämätön ja vaatii ison remontin, tilanne on tällä hetkellä kestämättömällä pohjalla.

 

Kannustetaan nuoria yrittäjiksi ja parannetaan yrittäjän asemaa sekä sosiaaliturvaa. Luodaan ympäri Suomea innovatiivisia startup- keskuksia, joissa yhdistetään tutkimustyö, opiskelijat, yritykset ja pääomasijoittajat / instituutiot. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminta tarvitsee merkittävästi enemmän satsauksia. Suomella on mahdollisuus olla tutkimuksen kärkimaita tulevaisuudessa maailmassa.

 

Rakennetaan yritysten ja koulutuksen välille entistä toimivampi yhteistyö ja osallistetaan opiskelijoita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työelämään. Näen erityisesti oppisopimuskoulutuksessa paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

 

Yritysten toimintaa ja hankintojen toteuttamista edesautettava virkamiesten ja päättäjien toimesta. Kuunnellaan elinkeinoelämän edustajia ja asiantuntijoita päätöksenteossa. Merkittävien julkisten projektien ja hankintojen valmisteluvaiheessa tulee käyttää asiantuntijoina yrityselämän asiantuntijoita.

 

Pohjanmaan maakuntien saavutettavuus ja liikkuvuus

 Viedään julkinen liikenne myös Pohjanmaalla 2020 -luvulle ja digiaikaan. Satsataan bussilikeenteeseen, raideyhteyksiin ja kalustoon, lobataan voimakkaasti myös uusien junayhteyksien avaamista Seinäjoki- Vaasa välille. Raideyhteydeyksien mahdollisuus myös Suupohjan ja Järviseudun alueille tulee kartoittaa. Kehitetään alueemme vahvaa lentokenttää, Vaasan lentoasemaa ja lisätään yhteistyötä lentoaseman suuntaan koko maakunnan sisällä. Raideyhteys Vaasan lentokentän kautta Vaasan satamaan tulee toteuttaa seuraavan kahdeksan vuoden aikana.

 

Yksityisautoilun kustannuksia ei saa korottaa ja autoveroa tulee keventää merkittävästi tai poistaa kokonaan. Myös autoilijoiden muita maksuja on alennettava. Pohjalaisille auto ei ole luksustuote, vaan välttämätön liikkumisen ja työssäkäynnin kannalta. Liikenne ei voi turvautua pelkästään julkisen liikenteen, kuten bussien varaan.

 

Tiestöjen perusparannusohjelma tulee käynnistää välittömästi. Varataan resursseja myös yksityisteiden kunnossapidon tukemiseen Ruotsin mallin mukaan. Kehitetään tieverkkomme turvallisuutta lisäämällä merkintöjä, valaistusta ja väylien määrää. Nostetaan nopeusrajoituksia 10-20km /h turvallisilla tieosuuksilla. Tällä nopeutamme ja sujuvoitamme mm. työmatkaliikennettä. Jopa 140km / h nopeusrajoitukset nopeimmille ja turvallisimmille moottoritieosuuksille.

 

Kolmostie väliltä Jalasjärvi- Laihia tulee lisätä mukaan runkoverkkoon. Pohjanmaa ei saa jäädä paitsioon Suomen runkoverkko-uudistuksessa eikä muissakaan logistiikkaan ja liikkumista kehittävissä tulevissa hankkeissa.

 

Sivistys: koulutus, liikunta ja harrastus

Jatkuvaan, koko elämän kestävään oppimiseen on tulevaisuudessa satsattava huomattavasti enemmän, että pysymme maailman kärkimaiden joukossa osaamista mitattaessa. Työelämässä oleville tulisi luoda uusi malli, joka kannustaa työntekijöitä omaehtoiseen kouluttautumiseen. Ratkaisu voisi olla jokaiselle työssäkäyvälle kahden vuoden välein jaettava koulutusseteli, jonka työntekijä voi käyttää vapaasti valittaviin opintoihin, esimerkiksi kielten opiskeluun. Tämä seteli ei tulisi yritysten maksettavaksi, vaan otettaisiin koulutuksen kokonaisbudjetista.

 

Opiskelijoiden työllistymistä edesautettava ja opiskelijoiden ääni kuuluviin päätöksenteossa. Tarvitsemme aktiivisen keskustelun yritysten, korkeakoulujen ja päättäjien välille luodaksemme ilmapiirin ja yhteisön, jossa opiskelijat saadaan työllistymään välittömästi valmistuttuaan, ja jo opintojen aikana.

 

Seuratoiminta ja vapaaehtoistyö tulee saattaa kunniaan. Monipuoliset ja koko maan kattavat liikunta- ja urheilumahdollisuudet on turvattava. Suomessa on lukuisia äärimmäisen hienoja seuroja, joiden avulla ihmisillä on aktiviteetteja ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Valtion ja kuntien tulee entistä enemmän olla tukemassa kolmannen sektorin seuratoimintaa laajalti. Tämä lisää myös hyvinvointiamme ja viihtyvyyttä. Liikuntaharrastuksiin ja liikkumisen edistämiseen pitää kanavoida merkittävästi nykyistä enemmän resursseja.

 

Vahvassa kulttuurikentässä ja taiteessa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja mahdollisuuksia. Suomella on paljon tekemistä esimerkiksi musiikin tuottamisessa verraten esimerkiksi naapurimaa Ruotsiin, jossa musiikki on merkittävä vientituote. Kulttuurin tukemisen jakoperusteita ja järjestelmää tulee kehittää tasapuolisemmaksi ja kannustavammaksi.

 

Pohjanmaan korkeakouluyhteistyötä on kehitettävä. Yhdessä olemme enemmän. Tarkastellaan pohjalaisten korkeakoulujen (Vaasa VAMK, Kokkola Centria ja Seinäjoki SEAMK) kokonaan tai osittain yhdistämistä lähivuosien aikana. Tämä kokonaisuus voisi Vaasan yliopiston kanssa luoda toimivan ja innovatiivisen Pohjanmaan mallin.

 

Sosiaali- ja terveys

 

Syrjäytymisvaarassa oleviin kansanryhmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja varata kiireellisesti lisäresursseja. Erityisesti nuorten sekä nuorten miesten tilanne on Suomessa huolestuttava. Tarvitsemme tehokkaat keinot näiden syrjäytymisvaarassa olevien uudelleen kouluttamiseen, työllistämiseen ja harrastusten lisäämiseen.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla läheltä ja helposti saatavilla kaikenikäisille riittävän nopealla aikataululla. Liian pitkät jonot tulee pystyä purkamaan esimerkiksi erikoissairaanhoidossa. Varmistetaan, että etenkin lähipalvelut ovat tasokkaat kattavasti ympäri Suomen vastataksemme mm. ikääntyvän väestömme terveyspalveluiden tarpeisiin. Meidän tulee varmistaa riittävä henkilöstön erityisesti vanhustenhoitoon.

 

Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava koko maassa. Myös huumeiden ja vahvojen päihteiden radikaalisti lisääntynyt käyttö on huolestuttavaa, mikä tulee saada pysähtymään.

 

Yleiset

 

Suomessa tulee voida liikkua turvallisesti, olen hyvin huolissani nykytilanteesta. Yleisen turvallisuuden nostaminen vaatii merkittäviä lisäresursseja Poliisille kiireellisesti ja mm. maahanmuuttajien tekemiin rikoksiin tulee puuttua entistä voimakkaammin. Kansalaisuuslakia tulisi muuttaa siten, että rikoksiin syyllistynyt voi menettää Suomen kansalaisuuden vakavista rikoksista kuten terrorismista tai maanpetoksesta. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta tulee korottaa.

 

Julkisen sektorin tuottavuus on saatava paremmaksi. Tarpeettomat ja päällekkäiset hallinnot tulee karsia ja miettiä yli sektorirajojen ratkaisuja sekä säästöjä. Meidän tulee määrätietoisesti hakea kuntaliitoksia ja luoda yhteinen strategia kolmen Pohjanmaan maakunnan välille.

 

NATO -puolustusyhteisön liittymishakemus tulee tehdä seuraavalla hallituskaudella. En ole niinkään huolissani mahdollisesta aseellisesta uhasta Suomea kohtaan, mutta etenkin kyberturvallisuuteen ja erilaisiin tietoliikennejärjestelmiin liittyvät uhat ovat todellisia. Näiden ennaltaehkäisemiseksi meidän olisi tärkeää olla osa puolustusliittoa ja mukana kehittämässä näiden uhkien ennaltaehkäisyä maailmanlaajuisesti. Asepalvelus tulee olla jatkossakin kaikille miehille pakollinen ja naisille vapaaehtoinen Suomessa, asepalvelus lisää maanpuolustustahtoamme samalla kouluttaen kansalaisia.

PROFIILI

Nimi: Tommi Mäki

Ikä: 27

Puolue: Kokoomus

Asuinkunta: Vaasa

Synnyinkunta: Ilmajoki (Koskenkorva)

Titteli: Toimitusjohtaja / myyntijohtaja

Sotilasarvo: Reservin upseeri (Vänrikki)

Koulutus: Korkeakoulututkinto, tradenomi (kansainvälinen kauppa &  markkinointi)

Harrastukset: Tennis, lenkkeily/sali, musiikki, konsertit, järjestötoiminta yms.

OTA YHTEYTTÄ / LIITY TUKIJOUKKOIHIN

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi